Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate a PrismaWorx Sp z o.o.

1.      Informații generale

Acest document stabilește regulile de prelucrare și protecție a datelor cu caracter personal furnizate de Utilizatori în legătură cu utilizarea site-ului www.prismaworx.pl și se aplică tuturor cazurilor în care PrismaWorx Sp.z o.o. este operatorul datelor cu caracter personal. Politica de confidențialitate a fost stabilită pentru a asigura punerea în aplicare deplină și transparentă a obligației de informare care rezultă din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR). Documentul conține principiile colectării și utilizării datelor despre utilizatorii în vigoare pe site. Pentru a asigura integritatea și confidențialitatea datelor, operatorii au implementat proceduri care permit accesul la datele personale numai persoanelor autorizate. Operatorii iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că subcontractanții lor și alte entități cooperante garantează aplicarea măsurilor de securitate corespunzătoare în fiecare caz atunci când procesează date cu caracter personal în numele operatorului.

2.      Operator de date cu caracter personal

operatorul datelor cu caracter personal ale utilizatorilor site-ului www.prismaworx.pl este PrismaWorx Sp.z o.o. cu sediul la Kościuszki 17/2, 45-062 în Opole. Detaliile de contact ale operatorului de date și datele inspectorului de date cu caracter personal sunt disponibile la www.prismaworx.pl în fila Contact.

3.      Domeniul de aplicare al datelor prelucrate

Datele cu caracter personal reprezintă orice informație care identifică sau face posibilă identificarea unei persoane vizate. Prelucrarea datelor cu caracter personal este practic orice activitate pe date cu caracter personal, indiferent dacă este efectuată sau nu automat, de exemplu colectarea, stocarea, înregistrarea, organizarea, modificarea, vizualizarea, utilizarea, partajarea, limitarea, ștergerea sau distrugerea. Datele cu caracter personal sunt prelucrate numai în cazurile în care persoana vizată și-a dat consimțământul sau când site-ul are o bază legală diferită care permite prelucrarea datelor cu caracter personal.    

Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal colectate în legătură cu funcționarea site-urilor web, împreună cu baza legală sunt enumerate mai jos:

Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal colectate de PrismaWorx Sp. z o.o.

Scop

Temeiul juridic

Domeniul de aplicare al datelor prelucrate

Perioada de stocare a datelor

Implementarea procesului de recrutare

Art. 6 alin.1 lit.1 lit.a) GDPR – consimțământul persoanei vizate

Numele, prenumele, adresa, data nașterii, numărul de telefon, adresa de e-mail, informații despre permisul de conducere, nivelul de cunoștințe de limbi străine, cursuri de studii, competențe și certificate suplimentare, imagini, alte date conținute în CV-ul solicitanților de locuri de muncă

 

Datele vor fi stocate pe durata procesului de recrutare și șterse dacă nu începeți lucrul. În cazul consimțământului voluntar de a participa la recrutări viitoare, datele vor fi stocate până la retragerea lor.

 

Realizarea de corespondență

Art. 6 alin/ 1 lit. f), GDPR – interesele legitime urmărite de operator. Interesul nostru legitim este să răspundem la întrebările dvs. și să trimiteți informațiile necesare prin mijloace electronice

Date personale ale părților la corespondența în domeniul: nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon

Datele vor fi stocate pe o perioadă de 6 ani până la sfârșitul cazurilor, până la încetarea revendicărilor sau la încetarea obligațiilor noastre față de lege.

Stabilirea contactului prin intermediul rețelei de socializare Facebook

Art. 6 alin/ 1 lit. f), GDPR – interesele legitime urmărite de operator. Interesul nostru legitim este să vă contactăm

Date personale în măsura specificată în profilul dvs. de pe rețeaua de socializare

Datele vor fi procesate pentru perioada găzduirii Fanpage sau până când nu-l mai urmăriți. Datele dvs., în special conținutul corespondenței, pot fi prelucrate pentru o perioadă de 6 ani de la sfârșitul cazurilor sau până la încetarea revendicărilor.

 

Stabilirea contactului prin telefon folosind funcția de pe site

Art. 6 alin/ 1 lit. f), GDPR – interesele legitime urmărite de operator. Interesul nostru legitim este să vă contactăm pentru a vă răspunde la întrebările dumneavoastră

Număr de telefon

Datele vor fi prelucrate pentru perioada necesară stabilirii contactului

 

Perioada de stocare a datelor cu caracter personal depinde de scopul prelucrării datelor pentru care acestea au fost colectate. Criteriile utilizate pentru a determina perioada de depozitare adecvată includ:

·        necesitatea atingerii unui scop dat;

·        perioada necesară pentru prestarea serviciilor noastre;

·        perioada pentru care a fost acordat consimțământul;

·        dispozițiile legale.

 

4.      Stocarea datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt stocate pentru timpul necesar realizării scopului prelucrării. Datele personale sunt stocate:

·        în cazul consimțământului de a participa la recrutările viitoare și la prezentarea ofertelor locurilor de muncă, până la retragerea consimțământului;

·        în situația de a solicita o anumită recrutare, fără consimțământul participării la viitoarele procese de recrutare, pe durata procesului de recrutare și șterse în caz de eșec la începerea unui loc de muncă;

·        În cazul corespondenței datele vor fi stocate pe o perioadă de 6 ani până la sfârșitul cazurilor, până la încetarea revendicărilor sau la încetarea obligațiilor noastre față de lege.

·        dacă utilizați pagina noastră de fan pe Facebook, datele vor fi stocate p găzduirii Fanpage sau până când nu-l mai urmăriți. Datele dvs., în special conținutul corespondenței, pot fi prelucrate pentru o perioadă de 6 ani de la sfârșitul cazurilor sau până la încetarea revendicărilor.

·        în cazul utilizării funcției de contact telefonic prin intermediul funcției de pe site, datele vor fi stocate până la stabilirea contactului;

PrismaWorx Sp. z o.o. aplică principiul limitării stocării datelor cu caracter personal, care protejează datele împotriva prelucrării acestora pentru o perioadă mai lungă decât este necesar pentru scopurile pentru care datele sunt prelucrate. Când PrismaWorx z o. o. atinge scopul prelucrării, apoi șterge sau anonimizează datele, ceea ce se întâmplă în special atunci când:

·        persoana vizată retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (dacă consimțământul a stat la baza prelucrării);

·        persoana vizată se opune în mod efectiv prelucrării ulterioare (dacă baza prelucrării a fost interesul legitim al Companiei);

·        eventualele daune vor fi prescrise (în cazul în care Compania a prelucrat datele pentru executarea contractului);

·        termenele care rezultă din alte reglementări au expirat.

 

5.      Destinatarii datelor cu caracter personal

În legătură cu desfășurarea activității care necesită prelucrarea datelor cu caracter personal, datele pot fi dezvăluite subcontractanților noștri care ne ajută să îndeplinim sarcini specifice și să furnizăm servicii selectate. Datele cu caracter personal pot fi puse la dispoziția angajatorilor în scopul angajării sau al implementării unor etape ulterioare de recrutare. Datele pot fi dezvăluite numai în domeniul serviciilor furnizate nouă, în special entităților care furnizează servicii de întreținere, consiliu, consultanță, servicii juridice și contabile, furnizorilor de servicii IT și furnizorilor de servicii de sharehosting.

6.      Drepturile persoanelor vizate

Fiecare utilizator al site-ului web poate alege în ce măsură dorește să utilizeze serviciile noastre și ce informații dorește să împărtășească despre el însuși. De asemenea, dorim să vă informăm că Utilizatorul are dreptul să solicite în orice moment Operatorului exercitarea drepturilor la care are dreptul în conformitate cu prevederile aplicabile ale Regulamentului privind protecția datelor cu caracter personal. Persoanele vizate au următoarele drepturi:

a)      Dreptul de a accesa la propriile date cu caracter personal – pe această bază, operatorul furnizează persoanei fizice care depune cererea informații cu privire la prelucrarea datelor, inclusiv, în special, cu privire la scopurile și temeiurile legale pentru prelucrare, domeniul de aplicare al datelor deținute, entitățile cărora le sunt dezvăluite și data planificată pentru ștergerea datelor;

b)     Dreptul de a rectifica datele cu caracter personal – Operatorul este obligat să elimine eventualele neconcordanțe sau erori în datele cu caracter personal prelucrate și să le completeze dacă acestea sunt incomplete;

c)      Dreptul la ștergerea datelor – pe această bază, se poate solicita ștergerea datelor, a căror prelucrare nu mai este necesară pentru a atinge oricare dintre scopurile pentru care au fost colectate;

d)     Dreptul la restricționarea prelucrării – în cazul unei astfel de cereri, operatorul încetează să efectueze operațiuni cu privire la datele cu caracter personal – cu excepția operațiunilor pentru care persoana vizată a consimțit – și stocarea acestora, în conformitate cu regulile de păstrare adoptate;

e)     Dreptul la portabilitatea datelor – persoana vizată are dreptul de a primi, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit, care poate fi citit de mașină, date personale care îl privesc, pe care le-a furnizat operatorului și are dreptul să trimită aceste date altui operator;

f)       Dreptul de a se opune prelucrării datelor – Persoana vizată poate obiecta în orice moment – din motive legate de situația sa particulară – prelucrării datelor cu caracter personal, care are loc pe baza interesului legitim al operatorului, obiecția în acest sens ar trebui să conțină o justificare;

g)      Dreptul de a retrage consimțământul – dacă datele sunt prelucrate pe baza consimțământului acordat, persoana vizată are dreptul să-l retragă în orice moment, ceea ce, totuși, nu afectează legalitatea prelucrării efectuate înainte de retragerea acesteia;

h)     Dreptul de a depune o plângere – dacă se constată că prelucrarea datelor cu caracter personal încalcă prevederile GDPR sau alte dispoziții privind protecția datelor cu caracter personal, persoana vizată poate depune o reclamație la autoritatea care supraveghează prelucrarea datelor cu caracter personal, competentă pentru reședința obișnuită a persoanei vizate, locul său de muncă sau locul presupusei încălcări.

Oriunde folosim serviciile contractanților, datele dvs. personale rămân sub controlul nostru și avem proceduri în vigoare pentru a ne asigura că datele dvs. personale sunt protejate în mod corespunzător.

Depunem toate eforturile pentru a ne asigura că datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate în condiții de siguranță și în conformitate cu prevederile prezentei Politici.

7.      Informații despre cookie-uri

Fișierele cookie sunt date IT, în special fișiere text, care sunt stocate pe dispozitivul final al utilizatorului site-ului web și sunt destinate utilizării site-urilor web ale Serviciului. Cookie-urile conțin de obicei numele site-ului web din care provin, timpul de stocare pe dispozitivul final și un număr unic.

Site-ul web utilizează două tipuri de bază de cookie-uri: cookie-uri de „sesiune” (session cookies) și cookie-uri „persistente” (persistent cookies). Cookie-urile „de sesiune” sunt fișiere temporare care sunt stocate pe dispozitivul final al Utilizatorului până la deconectarea, părăsirea site-ului web sau oprirea software-ului (browserul web). Cookie-urile „persistente” sunt stocate pe dispozitivul final al utilizatorului pentru timpul specificat în parametrii fișierului cookie sau până când sunt șterse de către utilizator.

Utilizatorul poate modifica în mod independent și în orice moment setările pentru cookie-uri, specificând condițiile de stocare și acces la dispozitivul utilizatorului prin intermediul cookie-urilor. Modificările la setările menționate în propoziția anterioară pot fi efectuate de către Utilizator utilizând setările browserului web sau utilizând configurația serviciului. Aceste setări pot fi modificate în special în așa fel încât să blocheze gestionarea automată a cookie-urilor în setările browserului web sau să informeze despre acestea de fiecare dată când Cookie-urile sunt plasate pe dispozitivul Utilizatorului. Informații detaliate despre posibilitățile și metodele de manipulare a cookie-urilor sunt disponibile în setările software-ului (browserului web).

 

Utilizatorul poate șterge oricând cookie-urile folosind funcțiile disponibile în browserul web pe care îl folosește. Restricționarea utilizării cookie-urilor poate afecta unele dintre funcționalitățile disponibile pe site-ul Serviciului.